Websites zijn door de mogelijkheden en de verschillende dragers steeds complexer geworden en vragen tegenwoordig om een flexibele aanpak. Daarom ben ik een groot voorstander van de scrum‘ methode die ik steeds vaker toepas op mijn projecten. In deze methodiek worden eerst de wensen, eisen en omvang van het project bepaald. Wanneer dit is vastgelegd kan worden bepaald welke expertises er nodig zijn en hoeveel tijd er nodig is om het project te kunnen realiseren. Zo kunnen de juiste professionals worden ingeschakeld en deze bepalen, samen met de klant, de deeltrajecten van de klus. Na elk deeltraject wordt geëvalueerd of het traject succesvol is geweest en worden er zo nodig wijzigingen gemaakt in het project. De klant wordt met deze methode een actief lid van het team. Dit heeft als voordeel dat het project tijdens de ontwikkeling tijdig kan worden bijgestuurd of aangevuld. Uiteindelijk zal er hierdoor een optimaal product worden opgeleverd.

Portfolio

  • Erasmus Synclab
  • YoungExperts
  • Urban sync
  • Anja van Aken
  • Makerting
  • DEV_ real estate